Banner, Urma, Marina Urnes

Om Urma


Urma, Marina Urnes

Urma er et kunstnernavn som står for Marina Urnes.

Urma er utdannet billedkunstner, mens Marina er utdannet fysioterapeut. To yrker og to forskjellige fag- og interessefelt.

Hvorfor ble det billedkunst på toppen av et så ”u-kunstnerisk” yrke som fysioterapi? Jeg kan ikke si det bedre enn Irving Stone i romanen ”The Agony and the Ecstasy”:

“One should not become an artist because he can, but because he must. It is only for those who would be miserable without it.”

Som kunstner jobber jeg sammen med 8 andre kunstnere i galleri- og atelierfelleskapet MP7. Vi holder til i Bygdø Allé 7 i Oslo. MP7 ble startet etter at vi våren 2014 fullførte studier ved Nydalen Kunstskole. Som kunstnere støtter og inspirerer vi hverandre. I tillegg arrangerer vi felles MP7-utstillinger i våre lokaler. Våre profiler finner du på www.mp7.no.